AstraiAster - Astras

Taigi, astrai... Pirmiausia, reikėtų paminėti, kad jei jau atsižvelgti į astrų sistematikos subtilybes, daugelis jų turėtų vadintis astrūnais... Pastaraisiais metais genetiniais tyrimais nustatyta, kad Aster gentį pagal genetiniu požymius galima išskirti į dvi stambias grupes. Vienoje - augalai, kilę iš Eurazijos, ir jiems lieka senasis pavadinimas Aster, astrai. Kita gi grupė - augalai, kilę iš Amerikos, ir jie perkrikštyti į Symphyotrichum, astrūnai. Na ir dar tuo pačiu atsirado Eurybia, Eucephalus, dar šis bei tas... tad, ko gero, patogumo dėlei kol kas pasinaudosiu senuoju geruoju pavadinimu - astrai

Aster ageratoides ASRAN                  Astras

Kaina: 3 €

Plačiau...

Aster divaricatus (Symphyotrichum divaricatus)                          Skėstašakis astras

Kaina: 3,5 €

Aster (Symphiotrichum) GLOW IN THE DARK                                      Astras

Kaina: 3,5 €

Aster pyrenaeus LUTETIA         Pirėninis astras

Kaina: 3 €

Aster (Symphiotrichum) STAR OF CHESTERS                                      Astras

Kaina: 3,5 €